ABB ACS580变频器故障代码、原因和应对措施详解

时间:2019-06-17    作者:津信变频    点击:
 
ABB ACS580系列变频器是ABB推出的一款全能型的标准低压交流传动产品,广泛应用于风机、水泵、输送和搅拌等各行业负载场合。本文介绍ACS580变频器在使用过程中常见的故障代码和可能的故障原因,以及出现故障时的应对措施。
  1. ABB ACS580变频器故障代码1080 - 3130

  1. ABB ACS580变频器故障代码 3181 – 4982

  1. ABB ACS580变频器故障代码4990 – 5692

  1. ABB ACS580变频器故障代码5693 – 64B2

  1. ABB ACS580变频器故障代码64B3 – 7181

  1. ABB ACS580变频器故障代码7183 – 8002

  1. ABB ACS580变频器故障代码80A0 – 9084

  1. ABB ACS580变频器故障代码9085 – FF8E


 
返回列表